Friday, 12 September 2014

Aku Bukan Mawar

Ketika sebuah nama diberikan kepada anaknya,  apa yang diharap oleh orang tuanya?  Pasti sebuah  <a href="http://m.kompasiana.com/post/read/586169/2/ketika-paijo-menangis.html">Paijo</a>

1 comment: